Follow

Paano mag-cash out gamit ang door-to-door Delivery (LBC Pesopak)?

Ang inyong padala ay idedeliver sa address na inyong nilagay sa cash out form kapag noong gumawa kayo ng cash out order sa Coins website or sa inyong mobile app.

Tatanungin sa inyo ang tracking number at kailangan niyo rin pong magpakita ng isang (1) valid ID kapag tatanggapin na ang padala mula sa LBC delivery personnel. Ang pangalan sa ID na ipepresenta dapat ay pareho doon sa pangalan na nilagay niyo sa cash-out order ninyo.

Ipapadala namin ang tracking number kasama ang pangalan ng cash-out sender via email.

Kung mayroon kayong mga katanungan o problema sa pagclaim ng padala, mag email lamang sa amin sa help@coins.ph o maaari rin kayong tumawag sa amin sa 0905 511 1619, 10 AM to 6 PM, Monday to Friday.

Powered by Zendesk