Follow

Paano mag-bayad ng bills gamit ang Coins.ph?

Nagbibigay ang Coins.ph ng madaling paraan upang bayaran ang inyong bills gamit ang internet. Maaari kayong magbayad sa higit sa 50 service providers na hindi na kailangang pumila ng matagal. Bukod pa rito, hindi kami humihingi ng karagdagang bayad. Upang bayaran ang inyong bills gamit ang Coins.ph, narito ang gabay sa paggawa nito:

1. Maglog-in sa inyong account and pumunta sa wallet dashboard at i-click ang Pay Bills.

How_1.png

2. Piliin ang service provider at ilagay ang detalye ng billing account.

How_2__1_.png

3. Ganoong lang kadali! Hayaan na iproseso namin ang inyong bill sa loob ng 3 business days. Tandaan na kailangang may sapat na laman ang inyong account sa pagbayad sa bill upang maiwasan na makatanggap ng anumang aberya. Mayroon din kayong 5 PHP rebate sa bawat bill na successfully nabayaran through Coins.ph!

Tip: Bayaran ang bill ng 3-4 business days bago ang due date nito upang makasiguro na mabayaran ang bill sa tamang oras.

May mga tanong pa? Mag-iwan lang ng mensahe sa amin

Powered by Zendesk