Follow

Paano bumili ng prepaid load gamit ang Coins.ph?

Ang aming buy load service ay nagbibigay ng mura at mabilisang pagload ng prepaid mobile number. Eto ang gabay sa paggamit ng serbisyong ito.

  1. Pumunta sa inyong Coins.ph wallet at pindutin ang Buy Load.Screen_Shot_2016-11-27_at_5.37.37_PM.png
  2. Ilagay ang prepaid mobile number ng makakatanggap at ang halaga ng nais ninyong i-load. Tingnan ang listahan ng mobile networks na tinatanggap namin.How_2.pngPalatandaan: Wag ilagay ang “0” bilang pangunahing numero sa mobile no.
  3. Pindutin ang ‘Load Now’ at hintayin ang load na makadating sa makatatanggap.

Kapag naproseso na, ang nagpadala ng load ay makakakuha ng 5% mula sa halagang pinadala. Ang halagang ito ay mapupunta sa peso wallet ng nagpadala.


May mga tanong pa? Mag-iwan lang ng mensahe sa amin

Powered by Zendesk