Follow

Paano mag-bayad ng Meralco gamit ang Coins.ph?

Masaya namin ipinapaalam sa inyo na maaari na ninyong bayaran ang inyong Meralco bills gamit ang inyong Coins.ph account sa Android app o kaya sa Web browser. Para sa gabay kung paano bayaran ang inyong Meralco bill, sundan lamang ang mga hakbang na ito:

  1. Pumunta sa Pay Bills na Tab.
  2. Sa ibaba ng Bill Type, piliin ang Bayad Center. Mahahanap ninyo ang ‘Meralco’ sa listahan ng mga Company Names.Screen_Shot_2017-04-02_at_10.31.05_PM.png
  3. Ilagay ang inyong 26-digit Meralco Reference Number at ang iba pang mga kailangang detalye.
  4. Pindutin ang ‘Pay bill’

Ganoon lang kadali! Mapproceso ang inyong bill instantly at makakuha kayo ng confirmation email galing sa amin na may reference number for your payment.

Tandaan din na para maproseso ito ng walang aberya, kinakailangan na wala kayong mga previous overdue bills, hindi overdue ang inyong kasalukuyang binabayaran, at bayaran ng eksakto ang halagang hinihingi.

 

Powered by Zendesk