Paano magbayad ng maraming accounts nang sabay-sabay?