Ano ang pinakabagong abiso ng SEC sa VERTEX EVO TRADING (“VERTEX”)?