Ano ang kailangan kong gawin kapag na-expire ang aking cash in transaction?

Sundan