Maapektuhan ba ang aking mga transaction limits kapag bumili o nagbenta ako ng Ether?