Hindi ko sinasadyang maipadala ang aking tokens sa ibang blockchain. Mababawi pa ba ang mga ito?

Sundan