Tingin ko may NFC ang phone ko, pero hindi siya naka-enable. Paano ko ipapaandar ang NFC?

Sundan