Ano ang dapat kong gawin kung nakabukas ang NFC, ngunit hindi ako maka-connect sa aking beep™ card?

Sundan