Ano ang dapat kong gawin kung may lumabas na error na hindi mababasa ang aking beep™ card?

Sundan