Paano ako makakakuha ng refund kung nabawasan ng pera ang aking Coins.ph wallet, pero hindi lumabas sa aking beep™ card?

Sundan