Ano ang pinakabagong abiso ng SEC sa KAPA-COMMUNITY MINISTRY INTERNATIONAL, INC?