Ano ang pinakabagong abiso ng SEC sa ELITE ALLIANCE VERA TRADE SYSTEM OPC/ELITEALLIANCEVERA COMPUTER TRADING/ELITE ALLIANCE VERA TRADE LTD/ELITE ALLIANCE VERA TRADE INTERNATIONAL / EAV TRADE?