Ano ang pinakabagong abiso ng SEC sa R3DCON PHILIPPINES CORPORATION (R3DCON) and INVESTOR’S CHOICE?