Ano ang pinakabagong abiso ng SEC sa MAXI TRENDY SALES CORPORATION, TRENDY UNLIMITED TRADING CORPORATION or “TRENDY”?