Pagpapatuloy ng Bitcoin Cash Service (Nobyembre 2020)