Ano ang gagawin kung nakakakuha ako ng "Please enter a valid email or mobile number" error?

Sundan