Kailangan bang gumawa ang aking recipient ng receiving ETH wallet address para matanggap ang aking Coins.ph ETH transfer?

Sundan