Bakit bumaba ang katumbas na halaga ng aking pondo sa Peso pagkatapos ng aking pag-convert?