Paano malalaman kung naproseso ang bill na aking binayaran?