Hindi ko na-redeem ang aking BCH noong fork last year. Makikita pa ba ito sa aking BCH wallet ngayon?