Pagkapadala ng pera, gaano ito katagal bago makuha ng recipient?