Paano kung mali ang nailagay kong account number?

Sundan