Ano ang mga ibinabayad na fees sa cash outs?

Sundan