Nagpadala ako ng unsupported tokens nang hindi sinasadya. Mababawi pa ba ang mga ito?