Makakapagpadala ba ako ng Ether mula sa mga mining platform patungo sa aking Coins.ph account?