Bakit magkaiba ang amount na aking natanggap sa estimated amount?

Sundan