Ano ang kailangan kong impormasyon mula sa Sender para matanggap ang pera?