Kung nalagay sa on hold ang aking MTCN, ano ang aking gagawin?