Ano ang pinakabagong abiso ng SEC sa LENDVEST INTERNATIONAL (“LENDVEST”)?