Ano ang pinakabagong abiso ng SEC sa Quick Option?

Sundan