Nagpadala ako ng ETH sa sending wallet address sa dati kong outgoing transaction hash. Paano ko mababawi ang pera sa transfer na ito?

Sundan