Ano ang kailangan kong gawin kapag rejected ang aking transaksyon?