Paano iproseso ang reversal ng aking rejected na transaksyon?