Ano ang mga ibinabayad na fees sa cash in orders?

Sundan