Paano kung mali ang nilagay kong detalye sa aking cash in?