Bakit nagbago ang katumbas na halaga na Peso sa aking BTC wallet mula noong huli kong tiningnan?