May bayad ba para sa pagbawi ng mga depositong di suportado?