Paano magpadala at tumanggap ng pera via QR code?

Sundan