Bakit kailangang ibigay ang impormasyon ng sender para matanggap ang aking pera?