Ano ang tamang paraan para itago ang aking Ether?

Sundan