Ano ang kailangan kong gawin kung na-expire ang aking cash in transaction?