Ako ay hindi pa 18 taong gulang, paano ako makakapag-verify ng account?