Ano ang ibig-sabihin kapag limitado o pansamantalang idine-activate ang aking account?

Sundan