Ano ang gagawin kung meron akong higit sa isang account?