Paano ko makuha ang loan ko kung ibang number ang nagamit ko?